HMS Vakten AS inngått en 3 årig samarbeidsavtale.

 Det er med glede å ønske velkommen som ny samarbeidspartner.

Alle virksomheter skal ha et internkontroll / HMS system, uavhengig av hvilken bransje man jobber i, for å følge myndinghetenes krav til helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Samt alt du trenger for å oppfylle arbeidstilsynets og øvre myndigheters krav.

Klikk her for hjemmeside :

Da er det godt å kunne skilte med en samarbeidspartner som leverer disse tjenestene, og vi ønsker HMS Vakten AS velkommen.