Informasjon fra Bergen Hockey Elite.

Ny informasjon fra klubben

Klubbens interimstyre hadde i går, søndag, møte hvor klubbens situasjon ble diskutert og en prioriteringsliste for oppgaver ble satt opp. Vi jobber nå intensivt med å innhente informasjon for å få en fullstendig oversikt over situasjonen. Informasjon om videre utvikling vil bli publisert på vår hjemmeside.

Interimstyret i Bergen Hockey Elite.