om oss lagbilde2

Kjerneverdier

Mot

Gjennom mot, skal vi tørre og tenke utenfor boksen. Vi skal tørre tenke nysatsning, og skape kultur for fremtiden. Mot til å ta valg, som er til det beste for felleskapet. Mot til å ta rette valg, som ganger idretten og Bergen som by.

Ærlighet

Med ærlighet, skaper vi sunn kultur internt og eksternt. Ved ærlighet får vi frem det beste i oss mennesker. Med ærlighet som kjerneverdi, vil vi skape holdninger og kultur, som igjen ganger felleskapet over tid. Ærlighet krever mot, mot til å tørre ta de rette valgene, mot til å stå opp mot ukultur. Ærlighet forplikter, og engasjerer til fellesskapet.

Samhold

For en sunn drift og en sunn framtid, må vi ha samhold. Samhold i onde og gode tider, vil danne fellesskapet for framtiden. Ingen samhold, ingen progresjon. Gjennom informasjon, holdninger og medmenneskelighet, vil vi skape samhold og en kultur, som er til det beste for felleskapet.