om oss lagbilde2

Visjon

«Bergen Hockey- med ett brennende hjertet for idretten og byen vår»

Bergen er Norges nest største by, med kommende ishaller, vil vi få økt rekruttering. Med ett brennende hjerte, skal Bergen Hockey bidra med kompetanse og engasjement. Med ett brennende hjerte, skal vi løfte Bergen helt i toppen av Norsk hockey. Med ett brennende hjerte for idretten og Bergen som by, inviterer vi til ett felles løft, mot ett felles mål. En visjon stopper aldri, den inviterer til stadig utvikling og til det beste for felleskapet.

Marked

Bergen Hockey har siden midten på 2000 tallet, jobbet med små midler. Dugnad og hard jobbing, har stått i fokus. Klubben har jobbet med rekrutering og langsiktig utvikling av spillere. I forkant av forrige sesong, ble det lagt en 3 års plan. Med følgende mål: År 1= i toppen av 1.div. År 2 = Nå kvalifisering, År 3 = Opprykk til Get-ligaen. Iht denne planen, er vi faktisk ett år før skjema.

Vi har ett ungt lag, Bergensere på laget og få utenlandske spillere. Vi vil i tiden som kommer, fortsatt ha fokus på dette. Vi får stadig henvendelser fra unge Norske spillere, som ønsker seg til Bergen. Vi vil i tiden som kommer, ha fokus på å tilrettelegge for studier og jobb til spillere som vil til Bergen Hockey. Bergen By, har vel ett av landets beste utdanningstilbud, og dette vil vi dra nytte av.

Vi vet at det kommer flere ishaller i Bergen, som igjen betyr økt rekrutering. Vi skal selvsagt bidra ut til kommende klubber, med kompetanse og kunnskap om idretten vår. Vårt mål er at Bergen Hockey, skal være flaggskipet i Bergen. Tilrettelegge for at unge spillere som skarrer på r’n, skal drømme om en dag å spille i Bergen Hockey.

På selve markedssiden, har vi tatt store steg. I tillegg til Markedssjef, er det ansatt markedsansvarlig og 2 selgere. Vi regner med å ha på plass daglig leder ved årsskiftet.

Vi kan skilte om økt salg og god interesse i næringslivet, hvor alle er enige om at Bergen By MÅ ha ett hockey lag i toppen av Norsk hockey. Vi har lagt en 3 årsplan for marked, hvor vi tilknytter oss aktive samarbeidspartnere. Vi tilrettelegger for ett 3 årig samarbeid, med en økning på rundt 30 % hver sesong. På denne måten får vi en trygg og forutsigbar inntekt i fremtiden.

Kundepleie er vårt hovedfokus, i tillegg til at vi ønsker aktive samarbeidspartnere. Med det mener vi samarbeidspartnere som er med og utvikler samarbeidet. En partner som selv ser muligheter til utvikling av samarbeidet, for å utnytte samarbeidet og mulighetene vi har å tilby.

Vårt mål er 200 samarbeidspartnere innen årsskiftet, store som små partnere. Gjennom vår nettverksplan, skal vi skape en plattform for økt fokus på samarbeid, gjennom Bergen Hockey. Vårt slagord her er: «Vi handler av de vi kjenner».

Bergen og Bergensere er som vi alle vet, engasjerte, patriotiske og stolte mennesker. Bergen Hockey skal for framtiden engasjere på en slik måte at bergensere med sin patriotisme, kan være stolte av oss.

Derav vår visjon «Bergen Hockey- med ett brennende hjerte for idretten og byen vår»