Sats Elixia

SATS og ELIXIA fusjonerte i 2014 og skapte en ledende treningssenterkjede med en visjon om å spille en viktig rolle for helsen og livskvaliteten til mennesker i Norden.

SATS- og ELIXIA-sentrene våre tilbyr moderne og funksjonell individuell og personlig trening samt gruppetrening i de største byene i Norge, Sverige og Finland.

 Vi ønsker også å hjelpe medlemmene til å trene utenfor sentrene, ved hjelp av et bredt utvalg av digitale verktøy. Vi jobber aktivt med nyskaping i markedet vårt og lanserer hele tiden nye produkter og teknologier.

SATS ELIXIA er en del av Health & Fitness Nordic (HFN), som eies av Altor (51 %) og TryghedsGruppen (49 %). De to eierne har en felles visjon for den videre utviklingen av treningssenterbransjen i de nordiske landene.

SATS ELIXIA i tall

* ca. 160 treningssenter i Norden

* mer enn 8 000 ansatte, noe som tilsvarer omkring 2000 heltidsstillinger

* Ca. 418 000 medlemmer

* omsetning på ca. 2,6 milliarder NOK 21 millioner besøk i løpet av 2013