Talos Sikkerhet

 

 

 

Talos Sikkerhet AS er et forholdsvis nyetablert vaktselskap med hovedkontor i Bergen Sentrum. Alle i vår ledelse samt mange av våre ansatte har lang erfaring i sikkerhetsfaget. Flere av oss har jobbet i de største sikkerhetsselskapene i en årrekke, og vi har bred kompetanse på flere felt i bransjen.

 

Vi tilbyr manuelle & tekniske sikkerhetstjenester som er konkurransedyktige på pris og kvalitet. 

Gjennom leveranser av til dels komplekse vekteroppdrag, besitter Talos Sikkerhet sammen med sine partnere, tung kunnskap og erfaring i ledelse og drift av store oppdrag. Vi er vant til å levere komplekse sammensatte sikkerhetsløsninger gjennom ledelseserfaring i tidligere sikkerhetsselskap.

Talos Sikkerhet er et trygt & godt alternativ til de store landsdekkende kjedene, hvor vi fokuserer på kvalitet, lokal forankring, leveransedyktighet og tilpasningsevne.

Alle våre ansatte gjennomgår opplæring i henhold til lov om vaktvirksomhet.

I tillegg til lovpålagt opplæring, gjennomgår våre ansatte et omfattende opplæringsprogram, som inkluderer utvidet kompetanse på:

* Førstehjelp

* Bruk av hjertestarter

* Rus og psykiatri

* Brannvern

* Skadestedsledelse

* Svinnforebygging

* Konflikthåndtering

* Alkoholloven