Tide Buss AS

 

 

 

 

Tides forretningsidé

Vi skal være en lønnsom, fremtidsrettet og ledende leverandør av kollektivtransport og reiser i Skandinavia. Gjennom våre verdier, profesjonell ledelse, kompetente medarbeidere, effektiv drift og god service skal vi skape fornøyde kunder, medarbeidere, samarbeidspartnere og eiere.

 

Tides verdier

Stolt - Jeg er stolt over jobben jeg og selskapet gjør for enkeltmennesker og samfunn.

Miljøbevisst - Jeg bidrar positivt til miljøet for eksempel gjennom min kjøreatferd og resirkulering.

Ansvar - Jeg tar ansvar for å utføre mine oppgaver best mulig for kunde, kolleger, selskap og samfunn.

Respekt - Jeg møter kolleger, kunder og samarbeidspartnere med respekt.

Trivsel - Jeg bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø der man viser interesse for og bryr seg om sine kolleger.